Noves experiències en la comercialització del producte de proximitat agroalimentari

Avui a Lleida a les 19:00h presentem el nostre projecte en el Cafè Tertulia sota el títol “Noves experiències en la comercialització del producte de proximitat agroalimentari” dins el marc del 5è aniversari de la Llotja.

És un repte interessant parlar al costat de La Colmena que dice Sí, Ara proximitat, Mel Can Toni i Oleoturisme Garrigues per tal d’ajudar a revaloraritzar tota la cadena alimentària de forma global.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this page